ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 183 แนะนำอุปกรณ์วาดสีน้ำสำหรับมือใหม่คิดจริงจัง | Basic Watercolor supplies

ข้อมูลผลงาน

  67      21     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 183 แนะนำอุปกรณ์วาดสีน้ำสำหรับมือใหม่คิดจริงจัง | Basic Watercolor supplies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 183 แนะนำอุปกรณ์วาดสีน้ำสำหรับมือใหม่คิดจริงจัง | Basic Watercolor supplies
คำอธิบาย :  แนะนำอุปกรณ์วาดสีน้ำสำหรับมือใหม่คิดจริงจัง | Basic Watercolor supplies
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   Basic Watercolor supplies, แนะนำ, อุปกรณ์, วาดสีน้ำ, มือใหม่
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=kpavBL-nOXE
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (65.97 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง