ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ

2,629      507
 
Creative Commons License
ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพลายเส้นเบื้องต้นของสิมวัดวังไฮ บ้านวังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นภาพร่างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมสิมอีสานแบบพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพลศิลปะลาวล้านช้าง จากการศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากสถานที่จริงและภาพถ่ายโบราณ จึงนำเอาองค์ประกอบต่างๆ ที่พบมาเรียบเรียงขึ้นมาเป็นสิมหลังใหม่ ก่อนส่งงานต่อให้กับสถาปนิกขยายแบบต่อเป็นแบบ 3 มิติ โดยภาพนี้คือ ภาพร่างคันทวย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, ภาพลายเส้น, นครพนม, ภาพลายเส้นสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, คันทวย, ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ, อีสาน, สิม, บ้านวังไฮ, การสร้างสิม, วัดวังไฮ, คำเตย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วีรยุทธ ไมตรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วีรยุทธ ไมตรี. (2562). ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ, 20 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160016
วีรยุทธ ไมตรี. (2562). "ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160016. (20 พฤศจิกายน 2562)
วีรยุทธ ไมตรี. "ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ". 20 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160016.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,907)
จำนวนผู้เข้าชม (8,672)
จำนวนผู้เข้าชม (7,932)

รีวิว : ภาพลายเส้นของสิมวัดวังไฮ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว