ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0

2,640      1,328
 
Creative Commons License
ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0 ซึ่งเปลี่ยนลิขสิทธิ์เป็น SIL OFL 1.1 ซึ่งเปลี่ยนในปี 2016 เพื่อให้ บริษัท Google และบริษัท MicroSoft นำไปพัฒนาเว็บฟอนต์ต่อ ซึ่งเวลานี้ทั้ง 2 บริษัทได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การใช้งานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Desktop App และ Web App เป็นไปอย่างราบรื่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Font TH SarabunPSK, font th sarabun psk, แบบอักษร, ฟอนต์ TH SarabunPSK, Font, ฟอนต์ไทยสารบรรณ, ไทยสารบรรณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศุภกิจ เฉลิมลาภ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศุภกิจ เฉลิมลาภ. (2562). ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0, 21 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160157
ศุภกิจ เฉลิมลาภ. (2562). "ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160157. (21 พฤศจิกายน 2562)
ศุภกิจ เฉลิมลาภ. "ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0". 21 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160157.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่น 2.0

ไม่พบข้อมูลการรีวิว