วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

115      56
 
Creative Commons License
วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ( ชื่อเดิม วัดพระบาทปู่ผาแดง หรือวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ) วัดตั้งอยู่ที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลำปาง, วิหาร, พระ, พระพุทธศาสนา, โบสถ์, วัดไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2562). วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส , 23 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160347
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. (2562). "วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160347. (23 พฤศจิกายน 2562)
สมศักดิ์ มุ่งเมือง. "วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ". 23 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160347.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

ไม่พบข้อมูลการรีวิว