สอนการทำโคมตุง ตอนที่ 13 รักษาศิลปะโคมตุง

ข้อมูลผลงาน

  63      34     
 
Creative Commons License
สอนการทำโคมตุง ตอนที่ 13 รักษาศิลปะโคมตุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สอนการทำโคมตุง ตอนที่ 13 รักษาศิลปะโคมตุง
คำอธิบาย :  ถ่ายทำจาก ศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกามศิริศิลป์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พลเทพ บุญหมื่น
คำสำคัญ :   วัฒนธรรมพื้นบ้าน, โคมตุง, เวียงกุมกามศิริศิลป์, ศิลปะหัตถกรมม, แหล่งเรียนรู้, ศูนย์การเรียนรู้, โคม, ศิลปะล้านนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (67.83 MB)