นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี

ข้อมูลผลงาน

  72      29     
 
Creative Commons License
นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี
คำอธิบาย :  นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บริษัท ครีเอทีฟ เนิร์ด จำกัด
คำสำคัญ :   การ์ตูนภาษามือ, นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย, การทำความดี, ภาษามือไทย, cartoon, นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี, รู้เท่าทันสื่อ
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=uokgmJOy4J8
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (21.92 MB)