นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี

ข้อมูลผลงาน

  82      31     
 
Creative Commons License
นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี
คำอธิบาย :  นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
คำสำคัญ :   นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย ตอน หนูต่ายทำความดี, การ์ตูนภาษามือ, ภาษามือไทย, การทำความดี, รู้เท่าทันสื่อ, นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย, cartoon
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=uokgmJOy4J8
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (23.96 MB)