สมุดบันทึก สวทช. ปี 2020/2563

ข้อมูลผลงาน

  58      42     
 
Creative Commons License
สมุดบันทึก สวทช. ปี 2020/2563 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สมุดบันทึก สวทช. ปี 2020/2563
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สมุดโน๊ต, 10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2020, NSTDA Diary, สมุดบันทึก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (39.42 MB)