เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด

931      456
 
Creative Commons License
เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด ผลงานการวิจัยจากนักวิจัยอิสระ นายองอาจ ส่องสี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การปั้นเตาชีวมวล, การทำเตาชีวมวล, เตาชีวมวล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/133-พืชอาหารสัตว์/173-ตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด, 14 มกราคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164643
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164643. (14 มกราคม 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด". 14 มกราคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164643.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว