โคขุน ขุนโคด้วยอาหารหมักชีวภาพ

1,214      483
 
Creative Commons License
โคขุน ขุนโคด้วยอาหารหมักชีวภาพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โคขุน ขุนโคด้วยอาหารหมักชีวภาพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเลี้ยงโคขุนในประเทศไทยนิยมเลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศที่มีเลือดผสม 50-75% เนื่องจากสามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของไทยได้ โดยสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง คือ ลูกผสมชาโรเลส์ (Charolais) ที่มีขนาดตัวใหญ่เจริญเติบโตได้เร็ว และลูกผสมแองกัส (Angus) ที่แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าแต่มีความสามารถในการสะสมไขมันแทรกในกล้ามเนื้อได้ดี ทำให้เนื้อมีคุณภาพดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีลูกผสมสายพันธุ์อื่น และมีการปรับปรุงสายพันธุ์เพิ่มเติมเองในประเทศไทย เช่น โคพันธุ์กำแพงแสน อายุเฉลี่ย 2.0-2.5 ปี และมีน้ำหนักเฉลี่ย 400-450 กิโลกรัมขึ้นไป แล้วนำมาเลี้ยงขุนต่ออีก 1-2 ปี จนมีการสะสมไขมันแทรกเป็นเนื้อโคขุนคุณภาพดี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โคขุน, การเลี้ยงโคขุน, โค, การเลี้ยงโค
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/133-พืชอาหารสัตว์/415-brochure-cow-fermentation
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). โคขุน ขุนโคด้วยอาหารหมักชีวภาพ, 14 มกราคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164648
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "โคขุน ขุนโคด้วยอาหารหมักชีวภาพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164648. (14 มกราคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "โคขุน ขุนโคด้วยอาหารหมักชีวภาพ". 14 มกราคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164648.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โคขุน ขุนโคด้วยอาหารหมักชีวภาพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว