วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี

623      364
 
Creative Commons License
วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือ \\\"วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี\\\" นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่เปิดรับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (AGRITEC) และนำมาใช้ในงานเกษตร และเพราะ \\\"การทำเกษตรไม่มีสูตรสำเร็จ\\\" พวกเราจึงเรียนรู้ ทดลอง และปรับประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เหมาะกับวิถีการทำเกษตรของตนโดยไม่ทิ้ง \\\"ความใส่ใจ\\\" ที่มีอยู่ในตัวตนคนทำเกษตร ซึ่งผลตอบแทนที่มากกว่ารายได้ คือ \\\"ความสุข\\\" ที่พวกเขาได้รับ\\เรื่องราวของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในหนังสือนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ AGRITEC ได้ร่วมทำงานด้วยกว่า 3 ปีที่ผ่านมา และ AGRITEC ยังคงมุ่งมั่นที่จะติดอาวุธความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เกษตรกรต่อไปโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือการทำเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนให้เกษตรกรไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยชีวภาพการเกษตร, การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, เกษตกรรมทางเลือก, งานวิจัยด้านเกษตรกรรม, เกษตรกรรมด้านเศรษฐกิจ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, เกษตรกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/books/457-agritec-book-2019
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี, 14 มกราคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164650
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2563). "วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164650. (14 มกราคม 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี". 14 มกราคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/164650.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วิทย์พลิกชีวิต เติมด้วยใจ ความรู้ เทคโนโลยี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว