พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง

1,168      497
 

 
ชื่อเรื่อง : พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ล่ม พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรัตน์และสมเด็จเจ้าฟ้าในพระครรภ์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2423 ยังความโทมนัสยิ่งมาสู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ด้านทิศเหนือของวัดเป็นบริเวณที่มีอนุสาวรีย์ที่สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์เพชรัตน์ และเจ้าฟ้าในพระครรภ์ที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม พร้อมพระพี่เลี้ยงแก้วที่ถึงแก่กรรมในอุบัติเหตุครั้งนี้ เป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานทรงกลมสูงมีซุ้มโค้งตามทิศทั้ง 4 ภายในฐานเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอาริย์ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทางทิศทั้ง 4 มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปีในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง อันเป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยมีคำจารึกหน้าพระเจดีย์ มีข้อความว่า \"ลาภยศอันใดใดไม่พึงปราถน์ นางใดใครปราถน์พี่ไม่ข้อง นางเดียวนางในหทัยปอง นางน้องแนบในหทับเรา ตราบขุนคีรีขัน ขาดสลาย แลแม่ รักบ่หายตราบหาย หกฟ้า สุริย จันทร์ ขจาย จากโลก ไปฤา ไฟแล่นล้าง สี่หล้า ห่อนล้าง อาลัย\"
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดในอำเภอปากเกร็ด, สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์, วัดเกาะพญาเจ่ง, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://library.stou.ac.th/blog/books-review/temples-in-pakkred-nonthaburi/
URL :
:
ชลลดา หงษ์งาม, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. (2563). พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง, 23 มกราคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166184
ชลลดา หงษ์งาม, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. (2563). "พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166184. (23 มกราคม 2563)
ชลลดา หงษ์งาม, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. "พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง". 23 มกราคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166184.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หน้าวัดเกาะพญาเจ่ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว