วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

399      317
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 เรื่อง ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น, อพ.สธ., ชุมชน, ตำบลหนองโรง, 60 พรรษา, จังหวัดชลบุรี, ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น, ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น, ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น, จังหวัดกาญจนบุรี, ข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เศรษฐกิจพอเพียง, สำรวจ, ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น, ใบงาน, ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น, อำเภอพนมทวน, เฉลิมพระเกียรติ, ข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น, ป่าชุมชนบ้านห้วยสามัคคี, วีดิทัศน์, อบรม, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, พืชอาหาร, ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน, ตอนที่ 23, ยารักษาโรค, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, ข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น, อาคารอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24. (2559). วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น, 21 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16703
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24. (2559). "วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16703. (21 ธันวาคม 2563)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24. "วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น". 21 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16703.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (27,517)
จำนวนผู้เข้าชม (17,769)

รีวิว : วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว