วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ

124      94
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต, วีดิทัศน์, เฉลิมพระเกียรติ, นักวิจัย, ใช้ประโยชน์, คุกคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, บริหารจัดการทรัพยากร, การสร้างจิตสำนึก, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ป่าสัญจร, อพ.สธ., ชุมชน, ตอนที่ 44, 60 พรรษา, เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ, เครือข่ายป่าชุมชน, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, จังหวัดอำนาจเจริญ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ปกปักรักษาป่า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, คลิปเสียง, กรณีศึกษา
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2559). วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ, 21 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16723
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2559). "วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16723. (21 ธันวาคม 2563)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ". 21 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16723.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (23,075)
จำนวนผู้เข้าชม (20,538)

รีวิว : วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 44 เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน สู่ปัญญาชน คนอำนาจเจริญ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว