ไอศครีมแท่ง-ภาพขาว-ดำ

748      267
 
Creative Commons License
ไอศครีมแท่ง-ภาพขาว-ดำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไอศครีมแท่ง-ภาพขาว-ดำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สัญรูปช่วยในการสื่อสาร สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำกระดานสื่อสาร สมุดภาพสื่อสาร หรือสัญรูปในอุปกรณ์ สำหรับบกพร่องในการสื่อสาร เพื่อเป็น สื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลอื่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลอื่น, Communication Symbol REAT, คลิปอาร์ต, Clipart, สัญรูปช่วยในการสื่อสาร, ไอศครีมแท่ง, หมวดอาหาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). ไอศครีมแท่ง-ภาพขาว-ดำ, 9 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/171177
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "ไอศครีมแท่ง-ภาพขาว-ดำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/171177. (9 กุมภาพันธ์ 2563)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "ไอศครีมแท่ง-ภาพขาว-ดำ". 9 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/171177.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไอศครีมแท่ง-ภาพขาว-ดำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว