ไอศครีมถ้วย-ภาพสี

258      91
 
Creative Commons License
ไอศครีมถ้วย-ภาพสี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไอศครีมถ้วย-ภาพสี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สัญรูปช่วยในการสื่อสาร สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำกระดานสื่อสาร สมุดภาพสื่อสาร หรือสัญรูปในอุปกรณ์ สำหรับบกพร่องในการสื่อสาร เพื่อเป็น สื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลอื่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หมวดอาหาร, Clipart, Communication Symbol REAT, สัญรูปช่วยในการสื่อสาร, ไอศครีมถ้วย, คลิปอาร์ต, สื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลอื่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). ไอศครีมถ้วย-ภาพสี, 9 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/171374
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "ไอศครีมถ้วย-ภาพสี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/171374. (9 กุมภาพันธ์ 2563)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "ไอศครีมถ้วย-ภาพสี". 9 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/171374.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไอศครีมถ้วย-ภาพสี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว