โมเดล 3 มิติ การ์ตูน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กผู้หญิง

ข้อมูลผลงาน

  726      8,104     
 
Creative Commons License
โมเดล 3 มิติ การ์ตูน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กผู้หญิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โมเดล 3 มิติ การ์ตูน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กผู้หญิง
คำอธิบาย :  โมเดลการ์ตูน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แหล่งที่มา : การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่เก็บข้อมูล : พ.ศ.2563
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กุลพงษ์ อ้นมณี
คำสำคัญ :   Model, การ์ตูนแอนิเมชั่น, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, มาสคอต, 3 มิติ, 3D, โมเดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, 3D Object, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (108.59 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (6.02 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (2.18 MB)