การแสดงหุ่นกระบอก

530      615
 
Creative Commons License
การแสดงหุ่นกระบอก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงหุ่นกระบอก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแสดงหุ่นกระบอก ของคณะครูรัตน์ ในงานฉลองกรุง - ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หุ่น, การละเล่น, หุ่นกระบอก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, คณะหุ่นคุณรัตน์, หุ่นครูรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, คณะหุ่นคุณรัตน์, หุ่นครูรัตน์. (2563). การแสดงหุ่นกระบอก, 1 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175286
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, คณะหุ่นคุณรัตน์, หุ่นครูรัตน์. (2563). "การแสดงหุ่นกระบอก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175286. (1 มีนาคม 2563)
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, คณะหุ่นคุณรัตน์, หุ่นครูรัตน์. "การแสดงหุ่นกระบอก". 1 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175286.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแสดงหุ่นกระบอก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว