วัดพระธาตุภูซาง

501      393
 
Creative Commons License
วัดพระธาตุภูซาง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วัดพระธาตุภูซาง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระธาตุภูซาง วัดพระธาตุภูซาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูซางประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นสถานที่เคารพสักการะของราษฎรในอำเภอภูซางเป็นเวลานาน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดพระธาตุภูซาง, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, วัดในจังหวัดพะเยา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุพร ทิพย์จักร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุพร ทิพย์จักร์, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2563). วัดพระธาตุภูซาง, 5 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175723
สุพร ทิพย์จักร์, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2563). "วัดพระธาตุภูซาง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175723. (5 มีนาคม 2563)
สุพร ทิพย์จักร์, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. "วัดพระธาตุภูซาง". 5 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175723.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (867)
จำนวนผู้เข้าชม (442)
จำนวนผู้เข้าชม (390)

รีวิว : วัดพระธาตุภูซาง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว