วัดพระเจ้านั่งดิน

866      440
 
Creative Commons License
วัดพระเจ้านั่งดิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วัดพระเจ้านั่งดิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระเจ้านั่งดิน วัดพระเจ้านั่งดิน ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ความโดดเด่นของวัดพระนั่งดินที่ไม่เหมือนใคร คือประดิษฐานบนพื้นดินไม่มีฐานชุกชีรองรับ จึงได้ถูกจัดอันดับให้เป็น “อันซีนไทยแลนด์” แห่งที่ 2 ของจังหวัดพะเยา รองจากพระเจ้าตนหลวง ที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงคำและพื้นที่ใกล้เคียงและถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงคำมาช้านาน ภายในอุโบสถมีการตกแต่งประดับประดาด้วยตุงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปะของชาวเหนือและเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธาน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดในจังหวัดพะเยา, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, วัดพระเจ้านั่งดิน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุพร ทิพย์จักร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุพร ทิพย์จักร์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2563). วัดพระเจ้านั่งดิน, 5 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175725
สุพร ทิพย์จักร์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2563). "วัดพระเจ้านั่งดิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175725. (5 มีนาคม 2563)
สุพร ทิพย์จักร์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. "วัดพระเจ้านั่งดิน". 5 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175725.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (501)
จำนวนผู้เข้าชม (442)
จำนวนผู้เข้าชม (390)

รีวิว : วัดพระเจ้านั่งดิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว