วัดพระธาตุดอยหยวก

445      372
 
Creative Commons License
วัดพระธาตุดอยหยวก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วัดพระธาตุดอยหยวก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระธาตุดอยหยวก วัดพระธาตุดอยหยวก เป็นวัดสำคัญของอำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนเนินเขา บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของล้านนา แต่เดิมพระธาตุดอยหยวก ชื่อว่าพระธาตุภูเติม องค์พระธาตุสีทองอร่ามตั้งเด่นตระหง่านอยู่ข้างกับวิหาร เป็นศิลปะเฉพาะของพะเยา มีความงดงามอย่างยิ่ง มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ ประดับกระจกสีตามซุ้มและฐานองค์ระฆัง ส่วนยอดเป็นฉัตรทองที่มุมทั้งสี่มีเจดีย์บริวาร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพระเกศาและพระอัฐจักษุ ซึ่งได้มาประดิษฐานหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดในจังหวัดพะเยา, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, วัดพระธาตุดอยหยวก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุพร ทิพย์จักร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุพร ทิพย์จักร์, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2563). วัดพระธาตุดอยหยวก, 5 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175893
สุพร ทิพย์จักร์, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2563). "วัดพระธาตุดอยหยวก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175893. (5 มีนาคม 2563)
สุพร ทิพย์จักร์, ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา. "วัดพระธาตุดอยหยวก". 5 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/175893.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (903)
จำนวนผู้เข้าชม (511)
จำนวนผู้เข้าชม (395)

รีวิว : วัดพระธาตุดอยหยวก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว