โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

1,162      704
 
Creative Commons License
โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)ไฟล์ obj
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โควิด 19, Covid-19, ไวรัสโคโรนา, Coronavirus, 3 มิติ, Model, 3D
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กุลพงษ์ อ้นมณี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, 3D Object
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กุลพงษ์ อ้นมณี. (2563). โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19), 14 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/176716
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กุลพงษ์ อ้นมณี. (2563). "โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/176716. (14 มีนาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กุลพงษ์ อ้นมณี. "โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)". 14 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/176716.


รีวิว : โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว