บทลิเกเรื่อง อิเหนา ตอนอ่านสารและชมดง

2,169      404
 
Creative Commons License
บทลิเกเรื่อง อิเหนา ตอนอ่านสารและชมดง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : บทลิเกเรื่อง อิเหนา ตอนอ่านสารและชมดง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทลิเกเรื่อง อิเหนา ประพันธ์คำร้องและเรียบเรียงโดย ครูหอมหวล (ลายมือครูหอมหวล) มอบให้โดยครูวิโรจน์ หลานหอมหวล
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อิเหนา, ลิเกทรงเครื่อง, ชมดง, วรรณคดี, ลิเก, ศึกกะหมังกุหนิง, พระราชนิพนธ์อิเหนา, บทลิเก, การแสดงพื้นบ้าน, อิเหนาเข้าเฝ้า, การแสดง, หอมหวล, ครูหอมหวล, ฉากเมืองดาหา, อ่านสาร, ศิลปะการแสดง, พระราชนิพนธ์, บทประพันธ์, ราชนิเกลิง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : หอมหวล นาคศิริ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, ครูหอมหวล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
หอมหวล นาคศิริ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, ครูหอมหวล. (2563). บทลิเกเรื่อง อิเหนา ตอนอ่านสารและชมดง, 14 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177172
หอมหวล นาคศิริ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, ครูหอมหวล. (2563). "บทลิเกเรื่อง อิเหนา ตอนอ่านสารและชมดง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177172. (14 มีนาคม 2563)
หอมหวล นาคศิริ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, ครูหอมหวล. "บทลิเกเรื่อง อิเหนา ตอนอ่านสารและชมดง". 14 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177172.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บทลิเกเรื่อง อิเหนา ตอนอ่านสารและชมดง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว