บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง

480      229
 
Creative Commons License
บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง ประพันธ์คำร้องและเรียบเรียงโดยครูหอมหวล และจดบันทึกโดยครูวิโรจน์ หลานหอมหวล
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การแสดง, วรรณคดี, ราชนิเกลิง, บทประพันธ์, ไกรทอง, อิเหนาเข้าเฝ้า, อิเหนา, ศึกกะหมังกุหนิง, นิทานพื้นบ้าน, ฉากเมืองดาหา, ศิลปะการแสดง, พระราชนิพนธ์อิเหนา, ร้องกระบี่ลีลา, พระราชนิพนธ์, ลิเก, เพลงขึ้นพลับพลา, บทลิเก, การแสดงพื้นบ้าน, เพลงสะสม, ลิเกทรงเครื่อง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอมหวล นาคศิริ, ครูหอมหวล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, หอมหวล นาคศิริ, ครูหอมหวล. (2563). บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง, 14 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177173
วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, หอมหวล นาคศิริ, ครูหอมหวล. (2563). "บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177173. (14 มีนาคม 2563)
วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, หอมหวล นาคศิริ, ครูหอมหวล. "บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง". 14 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177173.


รีวิว : บทลิเกเรื่อง อิเหนา และ ไกรทอง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว