วีดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศ(Certificate) MOOC เฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลผลงาน

  6      3     
 
Creative Commons License
วีดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศ(Certificate) MOOC เฉลิมพระเกียรติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศ(Certificate) MOOC เฉลิมพระเกียรติ
คำอธิบาย :  วีดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศ(Certificate) MOOC เฉลิมพระเกียรติ
http://studio.learn.in.th
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   บทเรียนออนไลน์, mooc.learn, mooc, MOOC, MOOC เฉลิมพระเกียรติ, เรียนออนไลน์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (228.09 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง