วีดีโอแนะนำปรับปรุง Courses Index MOOC เฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลผลงาน

  8      5     
 
Creative Commons License
วีดีโอแนะนำปรับปรุง Courses Index MOOC เฉลิมพระเกียรติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดีโอแนะนำปรับปรุง Courses Index MOOC เฉลิมพระเกียรติ
คำอธิบาย :  วีดีโอแนะนำปรับปรุง Courses Index (reindex) MOOC เฉลิมพระเกียรติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   บทเรียนออนไลน์, mooc, MOOC, mooc.learn, MOOC เฉลิมพระเกียรติ, เรียนออนไลน์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (82.27 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง