ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 5 ท่าประกอบอาวุธ

ข้อมูลผลงาน

  10      5     
 
Creative Commons License
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 5 ท่าประกอบอาวุธ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 5 ท่าประกอบอาวุธ
คำอธิบาย :  สอนฟ้อนเจิง ตอนอื่นๆ ได้ที่

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเจิง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177370

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 2 การย่ำขุม
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177372

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 3 ท่ามือพื้นฐาน
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177374

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 4 ท่ามือเปล่าประกอบเท้า
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177376

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 5 ท่าประกอบอาวุธ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177377

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 6 เจิงแพร่ ไก่ตีปีกแม่ฮ้อยเดือยคำ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177379
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ภูเดช แสนสา
คำสำคัญ :   ภาคเหนือ, ท่ามือเปล่าประกอบเท้า, ท่าประกอบอาวุธ, ท่ามือ, ล้านนา, แพร่, กลองไชยมงคล, กลองยาว, ฟ้อนเจิง, ล้านนาไทเก๊ก, ศิลปะป้องกันตัว, ย่ำขุ่ม, เจิง, ศิลปะนาฏกรรม, เจิงแพร่, เมืองลอง, ไก่ตีปีกแม่ฮ้อยเดือยคำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.76 GB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง