ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 6 เจิงแพร่ ไก่ตีปีกแม่ฮ้อยเดือยคำ

ข้อมูลผลงาน

  15      5     
 
Creative Commons License
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 6 เจิงแพร่ ไก่ตีปีกแม่ฮ้อยเดือยคำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 6 เจิงแพร่ ไก่ตีปีกแม่ฮ้อยเดือยคำ
คำอธิบาย :  สอนฟ้อนเจิง ตอนอื่นๆ ได้ที่

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเจิง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177370

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 2 การย่ำขุม
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177372

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 3 ท่ามือพื้นฐาน
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177374

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 4 ท่ามือเปล่าประกอบเท้า
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177376

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 5 ท่าประกอบอาวุธ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177377

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 6 เจิงแพร่ ไก่ตีปีกแม่ฮ้อยเดือยคำ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177379
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ภูเดช แสนสา
คำสำคัญ :   เมืองลอง, ท่ามือเปล่าประกอบเท้า, ล้านนาไทเก๊ก, ภาคเหนือ, กลองไชยมงคล, ศิลปะป้องกันตัว, กลองยาว, ย่ำขุ่ม, แพร่, ท่ามือ, ไก่ตีปีกแม่ฮ้อยเดือยคำ, ฟ้อนเจิง, เจิง, ล้านนา, ท่าประกอบอาวุธ, ศิลปะนาฏกรรม, เจิงแพร่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.11 GB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง