ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 5 ตัวอย่างการบรรเลงซอสามสาย

ข้อมูลผลงาน

  11      3     
 
Creative Commons License
ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 5 ตัวอย่างการบรรเลงซอสามสาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 5 ตัวอย่างการบรรเลงซอสามสาย
คำอธิบาย :  ประวัติซอสามสาย
เป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซอสามสายได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความวิจิตร สวยงาม ทั้งด้านกายภาพและมีระเบียบแผนการบรรเลงประกอบในวงขับไม้ ซึ่งเป็นวงดนตรีโบราณของไทย รวมถึงเป็นเครื่องดนตรีชั้นสูงและมักนำมาใช้ในงานหรือพิธีของหลวงเพื่อการสมโภชชั้นสูง เช่น สมโภชพระมหาเสวตฉัตร สมโภชเจ้าฟ้าชั้นลูกหลวง สมโภชช้างเผือก เป็นต้น นอกจากนั้นซอสามสายยังนำมาใช้บรรเลงเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงมโหรีเครื่องสี่ และวงมโหรีเครื่องหก ในการขับกล่อมเจ้าฟ้า ในพระบรมมหาราชวังในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีอีกด้วย

ประวัติพ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนในการสร้างซอสามสายกะลาดัด เนื่องจากพ่อครูบุญรัตน์ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากศาสตรจารย์อุดม อรุณรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านซอสามสาย แห่งราชสำนักรัตนโกสินทร์สายสำนักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงดนตรีไทย ทำให้พ่อครูบุญรัตน์สร้างสรรค์ซอสามสายกะลาดัดที่มีเอกลักษณ์ และโดดเด่นในคุณภาพเสียงที่ไพเราะนุ่มนวล

ติดตาม เครืองดนตรี ซอสามสาย ตอนอื่นๆ ได้อีกที่

ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของซอสามสายและพ่อภูมิปัญญาซอสามสาย พ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177510

ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 2 องค์ประกอบซอสามสาย
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177511

ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177512

ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 4 พื้นฐานการบรรเลงซอสามสาย
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177513

ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 5 ตัวอย่างการบรรเลงซอสามสาย
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177514

ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 6 บทเสริมพิเศษ กะลาสามเต้า
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177515
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุญรัตน์ ทิพย์รัตน์
คำสำคัญ :   สมโภชพระมหาเสวตฉัตร, เครื่องสาย, กะลาดัด, สมโภชเจ้าฟ้าชั้นลูกหลวง, อุดม อรุณรัตน์, สมโภชช้างเผือก, เครื่องดนตรีไทย, เชียงใหม่, วงขับไม้, รัชกาลที่ ๒, กะโหลกซอ, ซอสามสาย, วงมโหรี, คันชักอิสระ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (151.60 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง