ผู้เชิดหุ่นกระบอก

472      321
 
Creative Commons License
ผู้เชิดหุ่นกระบอก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ผู้เชิดหุ่นกระบอก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผู้เชิดหุ่นกระบอก ของคณะหุ่นครูรัตน์ เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน “พระสุวรรณหงส์เสี่ยงว่าว” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การละเล่น, ผู้เชิด, หุ่นกระบอก, หุ่น, การเชิดหุ่น, สุวรรณหงส์, คนเชิดหุ่น, พระสุวรรณหงส์เสี่ยงว่าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์, ไอยเรศ งามแฉล้ม, จารุวรรณ สุขสาคร, หุ่นครูรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์, ไอยเรศ งามแฉล้ม, จารุวรรณ สุขสาคร, หุ่นครูรัตน์. (2563). ผู้เชิดหุ่นกระบอก, 17 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177521
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์, ไอยเรศ งามแฉล้ม, จารุวรรณ สุขสาคร, หุ่นครูรัตน์. (2563). "ผู้เชิดหุ่นกระบอก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177521. (17 มีนาคม 2563)
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์, ไอยเรศ งามแฉล้ม, จารุวรรณ สุขสาคร, หุ่นครูรัตน์. "ผู้เชิดหุ่นกระบอก". 17 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177521.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผู้เชิดหุ่นกระบอก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว