การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก

120      144
 
Creative Commons License
การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก ของคณะหุ่นครูรัตน์ ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, การเชิดหุ่น, สังข์ทอง, การละเล่น, โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, การไหว้ครู, การแสดงพื้นบ้าน, พระราชพิธี, ศิลปิน, หุ่นกระบอก, ไหว้ครู, มหรสพสมโภช, รัชกาลที่ ๑๐, ร.๑๐, ศิลปวัฒนธรรม, มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, หุ่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, หุ่นครูรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, หุ่นครูรัตน์. (2563). การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก, 25 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177929
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, หุ่นครูรัตน์. (2563). "การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177929. (25 มีนาคม 2563)
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, หุ่นครูรัตน์. "การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก". 25 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/177929.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การไหว้ครูในการแสดงหุ่นกระบอก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว