บทชาตรี

649      372
 
Creative Commons License
บทชาตรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บทชาตรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทชาตรี ประกอบด้วยบทร่ายและร้อง ประพันธ์โดยครูหมู เพื่อรณรงค์ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชาตรี, ร่าย, covid, ร่ายชาตรี, บูรพศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม, อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ, ละครชาตรี, ร้องชาตรี, โควิด19, ศิลปะการแสดง, covid-19, นาฏศิลป์, โควิด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จารุวรรณ สุขสาคร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บทความ, อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, จารุวรรณ สุขสาคร. (2563). บทชาตรี, 29 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178135
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, จารุวรรณ สุขสาคร. (2563). "บทชาตรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178135. (29 มีนาคม 2563)
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, จารุวรรณ สุขสาคร. "บทชาตรี". 29 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178135.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บทชาตรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว