ร่ายและร้องชาตรี "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

620      457
 
Creative Commons License
ร่ายและร้องชาตรี "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ร่ายและร้องชาตรี "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ร่ายและร้องชาตรี "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ประพันธ์โดยครูหมู และขับร้องโดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ และครูหมู จารุวรรณ สุขสาคร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ร่ายชาตรี, ร่าย, อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ, covid, ร้องชาตรี, บูรพศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม, โควิด19, ศิลปะการแสดง, ละครชาตรี, covid-19, ร้อง, ชาตรี, นาฏศิลป์, โควิด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จารุวรรณ สุขสาคร, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, จารุวรรณ สุขสาคร, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ. (2563). ร่ายและร้องชาตรี \"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ\", 29 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178136
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, จารุวรรณ สุขสาคร, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ. (2563). "ร่ายและร้องชาตรี \"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ\"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178136. (29 มีนาคม 2563)
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, จารุวรรณ สุขสาคร, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ. "ร่ายและร้องชาตรี \"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ\"". 29 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178136.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ร่ายและร้องชาตรี "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว