8 วิธีลดความเสี่ยงติดเชื้อก่อโรค COVID-19

ข้อมูลผลงาน

  85      20     
 
Creative Commons License
8 วิธีลดความเสี่ยงติดเชื้อก่อโรค COVID-19 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  8 วิธีลดความเสี่ยงติดเชื้อก่อโรค COVID-19
คำอธิบาย :  8 วิธีลดความเสี่ยงติดเชื้อก่อโรค COVID-19
ในเมื่อทุกสถานที่ทั้งในบ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ร้านค้า ล้วนมีวัสดุอย่างพลาสติก สเตนเลส กระจก รายล้อมรอบตัวไปหมด ไม่ว่าจะม้านั่ง ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ ซึ่งพื้นผิวต่างๆ เหล่านี้อาจจะเต็มไปด้วยเชื้อไวรัส เมื่อเราสัมผัสย่อมมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ วิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดคือการอยู่บ้าน เว้นระยะห่างจากสังคม และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยให้คิดเสมอว่านิ้วมือของคุณคือแหล่งเชื้อโรค ที่ต้องคอยล้างให้สะอาดและล้างให้มากกว่าปกติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อเยื่อต่างๆ ที่นำไปสู่ระบบทางเดินหายใจ นั่นคือห้ามนำมือไปขยี้ตา แคะจมูก หรือสัมผัสที่ริมฝีปากเป็นอันขาด และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ให้นึกถึงเคล็ดลับเหล่านี้ไว้
1. รถโดยสารสาธารณะ : สวมหน้ากากอนามัย ยืนหรือนั่งเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และล้างมือทันทีเมื่อลงจากรถ
2. ลิฟต์, บันได : ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได มีความเสี่ยงสูง ผลวิจัยพบว่าไวรัสอยู่รอดบนสแตนเลสได้ถึง 3 วัน
3. การซื้อชอง : ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ (>70%) หลังจากจับตะกร้าหรือรถเข็น
4. ผักและผลไม้สด : ล้างด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำให้สะอาดเลือกปรุงอาหารด้วยความร้อนสูง
5. อาหารกระป๋อง : ค่อนข้างปลอดภัยเพราะใช้อุณหภูมิสูงกว่าที่ไวรัสอยู่รอดได้ในกระบวนการผลิต
6. การจ่ายเงิน : Mobile Banking ปลอดภัยที่สุด รองลงมาคือบัตรเครดิต ส่วนเงินสดมีโอกาสติดเชื้อได้
7. บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร : เลือกวัสดุที่ทำจากเส้นใย เช่น กระดาษ ผ้า ผลวิจัยพบเชื้อไวรัสอยู่ได้เพียง 24 ชั่วโมง
8. โทรศัพท์มือถือ : ปิดโทรศัพท์ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ (>70%) เช็ดโทรศัพท์ให้ทั่วอย่างสม่ำเสมอ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   การล้างมือที่ถูกวิธี, COVID19, ไวรัสโคโรน่า, การป้องกันการแพร่ระบาด, covid19, coronavirus, ล้างมือ, โคโรน่าไวรัส, ป้องกันการแพร่เชื้อ, 8 วิธีลดความเสี่ยง, covid-19, โคโรนาไวรัส, COVID-19, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด, ลดการติดเชื้อก่อโรค
URL :   https://www.nstda.or.th/th/news/13104-รู้ทันการอยู่รอดไวรัสโคโรนา-ลดความเสี่ยงติดเชื้อ-covid-19?fbclid=IwAR3dD6k6vWTOJFc4Kgol4dzZVIrnXSPALc7GrWfVOPPfndClUwqKXPoZ960
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.66 MB)