การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

663      654
 
Creative Commons License
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ขยะอินทรีย์จากแหล่งชุมชนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปริมาณมากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะมูลฝอยเพียงร้อยละ 60–80 ได้รับการกำจัด การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะที่เทศบาลต้องจัดเก็บไปกำจัด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน, อาณัฐ ตันโช, ไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่, ไส้เดือนสายพันธุ์ไทย, ขยะอินทรีย์, การผลิตปุ๋ยหมัก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/technology/ปัจจัยการผลิต/ปุ๋ยไส้เดือนดิน/118-การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์, 4 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178856
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178856. (4 เมษายน 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์". 4 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178856.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว