การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

730      617
 
Creative Commons License
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กล้วยเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกกล้วยสดปริมาณรวม 18,478 ต้น มูลค่ารวม 584 ล้านบาท เป็นกล้วยไข่ 16,936 ตัน มูลค่า 149.72 ล้านบาท และกล้วยหอม 1,518 ตัน มูลค่า 46.1 ล้านบาท และการส่งออกกล้วยสดพันธุ์อื่นๆ 23.7 ตัน มูลค่า 388 ล้านบาทประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาจากสภาวะแล้งจัดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้การเจริญเติบโตของต้นหยุดชะงัก มีผลผลิตต่ำไม่เพียงพอต่อการบริโภค และยังส่งผลต่ออัตราการขยายจำนวนต้นจากหน่อกล้วยลดลงอย่างมาก ก่อให้เกิดความขาดแคลนของต้นพันธุ์กล้วยสำหรับการปลูกในฤดูถัดไป ห้องปฏิบัติการอนณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง นำเนื้อเยื่อมาผลิตและขยายต้นพันธุ์กล้วยให้ได้ปริมาณมากในเวลาสั้น เมื่อเทียบกับการขยายพันธุ์ด้วยหน่อที่ทำกันปกติ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นวัตกรรมทางการเกษตร, การพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย, เทคโนโลยีทางการเกษตร, การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, กล้วย, การปลูกกล้วย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/188-อื่นๆ/396-banana-tissue-culture
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย, 6 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178885
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178885. (6 เมษายน 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย". 6 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178885.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว