นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน 2563

ข้อมูลผลงาน

  3,096      1,907     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน 2563 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน 2563
คำอธิบาย :  "นิตยสารสาระวิทย์" ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 พบกับหลากหลายสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องจากปก:
- COVID-19 รวมทุกเรื่องที่คนไทยควรรู้

บทความพิเศษ:
- สวทช. – จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ “Germ Saber Robot” ฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยแสงยูวี ภายใน 30 นาที
- “จ้ำม่ำ-จำเสื่อม-ใจสลาย” วลีเตือนใจ จากผลการวิจัยโดยแพทย์

คอลัมน์แนะนำ:
- Moon Village Workshop & Symposium โดย สมาคมยุวชนอวกาศไทย

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
- “ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับ และโรคพยาธิเส้นด้ายในคน” ตรวจง่าย ตรวจเร็ว รู้ผลใน 15 นาที

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
- นักวิจัยสหรัฐฯ ทดสอบยามาลาเรียหวังใช้รักษาโคโรนาไวรัส
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เทคโนโลยี, สาระวิทย์, วิทยาศาสตร์, สวทช, COVID-19, โควิด-19
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ