ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) ประเท้า

ข้อมูลผลงาน

  8      0     
 
Creative Commons License
ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) ประเท้า
คำอธิบาย :  ตัวพระ – ตัวนาง-ประเท้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   บ้านศิลปิน, บัตรคำ, นาฏศิลป์ไทย, นาฏยศัพท์, ท่าการเชิดหุ่น, ตัวนาง, หุ่นละครเล็ก, บ้านคลองบางหลวง, ประเท้า, ศิลปวัฒนธรรม, ตัวพระ, ท่าโขน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.15 MB)