ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) ก้าวหน้า

ข้อมูลผลงาน

  3      0     
 
Creative Commons License
ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) ก้าวหน้า
คำอธิบาย :  ตัวพระ–ตัวนาง-ก้าวหน้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   นาฏยศัพท์, ก้าวหน้า, ท่าการเชิดหุ่น, นาฏศิลป์ไทย, บ้านศิลปิน, ตัวนาง, ศิลปวัฒนธรรม, บ้านคลองบางหลวง, หุ่นละครเล็ก, บัตรคำ, ท่าโขน, ตัวพระ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.16 MB)