ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) กระดกหลัง

ข้อมูลผลงาน

  5      2     
 
Creative Commons License
ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ – ตัวนาง) กระดกหลัง
คำอธิบาย :  ตัวพระ-ตัวนาง-กระดกหลัง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   ตัวพระ, ตัวนาง, บ้านคลองบางหลวง, นาฏยศัพท์, บัตรคำ, ท่าโขน, หุ่นละครเล็ก, ท่าการเชิดหุ่น, นาฏศิลป์ไทย, บ้านศิลปิน, กระดกหลัง, ศิลปวัฒนธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.16 MB)