ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ - ตัวนาง) กระดกเสี้ยว

ข้อมูลผลงาน

  5      2     
 
Creative Commons License
ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ - ตัวนาง) กระดกเสี้ยว
คำอธิบาย :  ตัวพระ-ตัวนาง-กระดกเสี้ยว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   ศิลปวัฒนธรรม, ท่าโขน, หุ่นละครเล็ก, กระดกเสี้ยว, นาฏศิลป์ไทย, นาฏยศัพท์, ตัวนาง, ท่าการเชิดหุ่น, บ้านศิลปิน, ตัวพระ, บัตรคำ, บ้านคลองบางหลวง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.20 MB)