ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ - ตัวนาง) กระดกเสี้ยว

ข้อมูลผลงาน

  7      2     
 
Creative Commons License
ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพประกอบบัตรคำ การฝึกท่าพื้นฐานโขน-ละคร (ตัวพระ - ตัวนาง) กระดกเสี้ยว
คำอธิบาย :  ตัวพระ-ตัวนาง-กระดกเสี้ยว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   ตัวพระ, บัตรคำ, ตัวนาง, กระดกเสี้ยว, ท่าโขน, บ้านศิลปิน, นาฏศิลป์ไทย, นาฏยศัพท์, หุ่นละครเล็ก, ท่าการเชิดหุ่น, บ้านคลองบางหลวง, ศิลปวัฒนธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.58 MB)