คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

592      374
 
Creative Commons License
คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : 1การจัดการเรียนการสอนเพื่อสุขภาวะสำหรับศตวรรษที่21\2ทักษะครูสุขภาวะสำหรับศตวรรษที่ 21\3การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน\4การสอนเรื่องสัมพันธภาพและและเพศศึกษา\5การสอนสิทธิและหน้าที่พลเมืองต่อสิ่งแวดล้อมโลก\6การสอนเรื่องสื่อกับการบริโภค\7เข้าใจพฤติกรรมเสพติดในยุคปัจจุบัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การใช้ชีวิต, การบริโภค, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ, การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2563). คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ, 13 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183946
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2563). "คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183946. (13 มิถุนายน 2563)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). "คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ". 13 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183946.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือครูสุขภาวะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว