ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น

2,988      987
 
Creative Commons License
ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ข้อมูลท้องถิ่น, ตัวอย่างใบงาน, ชีวภาพ, ใบงาน, การเก็บข้อมูล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, อื่นๆ, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น, 30 มีนาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2558). "ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184. (30 มีนาคม 2558)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น". 30 มีนาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (36,841)
จำนวนผู้เข้าชม (9,463)

รีวิว : ตัวอย่างใบงานการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว