นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

3,462      1,575
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563\สำหรับนิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 88 นี้ มีคอลัมน์ใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คอลัมน์ คือ \"ร้อยพันวิทยา\" โดย อาจารย์รวิศ ทัศครอดีตกรรมการบริหาร และสมาชิกทีมบรรณาธิการ วารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำงานเป็นนักเขียนประจำนิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำกัด ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่\และ \"สภากาแฟ\" โดย ผศ. ดร. ป๋วย อุ่นใจนักวิจัยชีวฟิสิกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิดล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักเขียน ศิลปินภาพสามมิติ และผู้ประดิษฐ์ ฟอนต์ไทย มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานศิลปะและบทกวี แอดมินและผู้ร่วมก่อตั้ง เพจ FB: ToxicAnt เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ\เรื่องจากปก:- ถอดประสบการณ์ won-spaceY แชมป์ SPRC 2020 เขียนโค้ดควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ\คอลัมน์ร้อยพันวิทยา:- ไก สาหร่ายไทยแสนอร่อยที่คุณอาจไม่เคยได้ลิ้มลอง (ตอนที่ 1)\คอลัมน์สภากาแฟ:- ชีวิตอิสระจะกลับมาเมื่อไร ในยุคโพสต์โควิด?\คอลัมน์สาระวิทย์ในศิลป์:- ตอน “STARGAZING EXPEDITION” Day 3\ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย:- ‘MagikTuch’ ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส นวัตกรรมรับ ‘นิว นอร์มอล’\หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก:- ค้นพบอนุภาค \"แอ็กซิออน\" ที่ทฤษฎีฟิสิกส์ทำนายไว้เมื่อ 43 ปีก่อน\ดาวน์โหลดนิตยสาร “สาระวิทย์” ฉบับที่ 88 ได้ฟรีที่https://oer.learn.in.th/\และฉบับย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์https://www.nstda.or.th/sci2pub\นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ \"สาระวิทย์\"ผลิตโดย: ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สก.FB Page: นิตยสารสาระวิทย์ติดต่อกองบรรณาธิการ: sarawit@nstda.or.th
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, สวทช, Science
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อ้างอิง, หนังสือ, ประมวลวิชา, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184905
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184905. (10 กรกฎาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563". 10 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184905.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 88 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ไม่พบข้อมูลการรีวิว