มวนตองแตก

1,840      391
 
Creative Commons License
มวนตองแตก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มวนตองแตก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มวนตองแตก หรือ มวนลิ้นจี่ (ชื่อท้องถิ่น) ชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Chrysocoris stollii Wolff เป็นสัตว์ที่มีสีสันสวยงาม แต่ก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของพืช เพราะเจ้ามวนตองแตกนี้จะ "ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช" จนสร้างความเสียหายได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Chrysocoris stollii Wolff, มวนลิ้นจี่, มวนตองแตก, Chrysocoris stollii
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศิริพร พงษ์ปัญญา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2563). มวนตองแตก, 12 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185045
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2563). "มวนตองแตก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185045. (12 กรกฎาคม 2563)
ศิริพร พงษ์ปัญญา. "มวนตองแตก". 12 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185045.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มวนตองแตก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว