อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

14,678      56,680
 
Creative Commons License
อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางท่าว ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กษัตริย์สุโขทัย, พิษณุโลก, อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์, พ่อขุนบางกลางท่าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์. (2563). อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์, 14 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185096
นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์. (2563). "อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185096. (14 กรกฎาคม 2563)
นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์. "อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์". 14 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/185096.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว