การวางไข่ของหอยเชอรี่

ข้อมูลผลงาน

  128      63     
 
Creative Commons License
การวางไข่ของหอยเชอรี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การวางไข่ของหอยเชอรี่
คำอธิบาย :  หอยเชอรี่ มีฉายาว่า "หอยเป๋าฮื้อน้ำจืด" หอยเชอรี่จัดเป็นหอยน้ำจืดประเภทฝาเดียว เป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว หอยเชอรี่ในอดีตเป็นศัตรูตัวร้ายของ "ต้นข้าว" เลยก็ว่าได้ เพราะหอยเชอรี่จะจอบกินพืชที่มีความนุ่มหรือเปื่อยยุ่ยได้เกือบทุกประเภท และที่โปรดสุดคือ "ต้นข้าวที่มีอายุ 10 วัน" เพราะมีความนุ่มและมีรสชาติอร่อย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อารยะ คชทีป
คำสำคัญ :   การวางไข่, ศัตรูพืช, หอยเป๋าฮื้อน้ำจืด, หอยเชอรี่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.71 MB)