5 อาหารนวัตกรรมในยาม Work from Home

ข้อมูลผลงาน

  13      13     
 
Creative Commons License
5 อาหารนวัตกรรมในยาม Work from Home is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  5 อาหารนวัตกรรมในยาม Work from Home
คำอธิบาย :  สุขภาพดีสู้โควิด-19 กับ 5 อาหารนวัตกรรมในยาม Work from Home สวทช. รวบรวมตัวอย่าง "งานวิจัยกินได้ มีประโยชน์" ซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาหรือร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพในยามต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หรือทำงาน Work from Home
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ไส้กรอกไขมันต่ำ, SAVA, เจลบอลน้ำผลไม้, ฟลาวมันสำปะหลังไร้กลูเตน, Juice Ball, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ขนมผสมผักสำหรับเด็ก, GUMMY V
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.72 MB)