ไอ้แกรกใบเล็ก pellacalyx saccardianus scort. (ดอก - ผล) - วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE

221      85
 
Creative Commons License
ไอ้แกรกใบเล็ก pellacalyx saccardianus scort. (ดอก - ผล) - วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไอ้แกรกใบเล็ก pellacalyx saccardianus scort. (ดอก - ผล) - วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพจากหนังสือ "พรรณไม้ในป่าฮาลา-บาลา"
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นราธิวาส, ฮาลา-บาลา, พรรณไม้, วงศ์โกงกาง, ฮาลาบาลา, Hala-Bala, RHIZOPHORACEAE, พันธุ์พืช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/e-book/13486-hala-bala-plants
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2563). ไอ้แกรกใบเล็ก pellacalyx saccardianus scort. (ดอก - ผล) - วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE, 13 กันยายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/191246
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2563). "ไอ้แกรกใบเล็ก pellacalyx saccardianus scort. (ดอก - ผล) - วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/191246. (13 กันยายน 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. "ไอ้แกรกใบเล็ก pellacalyx saccardianus scort. (ดอก - ผล) - วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE". 13 กันยายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/191246.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไอ้แกรกใบเล็ก pellacalyx saccardianus scort. (ดอก - ผล) - วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE

ไม่พบข้อมูลการรีวิว